Zásady a podmínky ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním Služeb v rámci Projektu Hravýlety („Projekt“).

Projektem se myslí hra ve venkovním prostředí pro rodiny s dětmi v rámci které lze plnit zábavné úkoly. Hru je možné hrát prostřednictvím webového portálu www.hravylety.cz nebo mobilní aplikace “Hravýlety”, a to s využitím souvisejících softwarů a dalších produktů (dále jen „Služby“).

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je paní Michaela Vejmelková, IČO: 87075725, se sídlem Vaňkova 296/11, 198 00 Praha 14 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

  adresa: Vaňkova 296/11, Praha 9, 198 00

  email: michaela.vejmelkova@centrum.cz

 3. Osobní údaje. Přijímáme a ukládáme informace, které mohou být osobními údaji a které nám poskytnete při využívání našich služeb, nebo jakýmkoli jiným způsobem, například: Jméno a příjmení, e-mailovou adresu při registraci účtu, adresu, telefonní číslo a profilové foto při doplnění údajů ve vašem účtu.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává vaše osobní údaje a jiné informace způsobem a v rozsahu dále uvedeném. Správce nesbírá jakékoli citlivé údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Smlouvy o poskytování služeb dle Vaší objednávky:
  1. vaše poloha;
  2. jedinečný identifikátor vašeho mobilního zařízení, vaše IP adresa;
  3. čas a datum přístupu;
  4. trasa, rychlost a její délka
  5. identifikace uživatele a osob, které jej doprovázejí (děti)
  6. soubory (audio, video, foto, profilové foto) texty, odpovědi na otázky zaznamenané při využívání služby;
  7. technické parametry (parametry webového prohlížeče a operačního systému),
  8. cookie informace;
  9. informace a obsah, které poskytnete prostřednictvím služby zpráv, sociálních sítí nebo e-mailem a další informace, které se rozhodnete sdílet.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.
 2. Provozovatel je oprávněn použít vaše osobní údaje a ostatní informace shromážděné v souvislosti s poskytováním Služeb takto:
  1. pro interní obchodní účely, například analýzu využití našich služeb prostřednictvím Google Analytics, průzkum trhu a optimalizaci výletů, webových stránek a mobilních aplikací, dále pro komunikaci o nových produktech a Službách;
  2. pro účely užívání Služeb;
  3. pro informování o změnách v našich Službách, o změnách v podmínkách užití našich Služeb a v jiných typech komunikace;
  4. pro účely přihlášení a užívání Služby, sdílení obsahu a informací, ověření identity uživatele.
 3. Sbírané údaje jsou využívány k postupnému vylepšování výletů a lepší kalibraci složitosti.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce může poskytnout osobní údaje třetím stranám (subdodavatelům):
  1. Google – pro účely přihlášení pomocí účtu Google, použití autentizační služby Firebase a pro poskytování geolokačních služeb
  2. Facebook - pro účely přihlášení (sign-in) pomocí účtu Facebook
  3. Apple - pro účely přihlášení (sign-in) pomocí účtu Apple a pro použití lokalizačních služeb iOS
  4. Platební brána (Apple Pay, Google Pay, Stripe)
  5. Mailjet (služba rozesílání e-mailů)
 2. Webový portál může využívat webovou analytickou službu „Google Analytics", kterou poskytuje společnost Google Inc. (dále jen „Google"). Google Analytics používá tzv. „soubory cookie", textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a které umožňují analyzovat vaše používání webové stránky. Používání souborů cookie můžete na počítači zakázat pomocí nastavení svého prohlížeče.
 3. Záložky sociálních sítí: Naše webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook, Instagram). Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.
 4. Přihlašování přes sociální sítě: Na webu i v mobilní aplikaci umožňujeme přihlášení pomocí účtů u společností Google, Apple, či Facebook. V rámci přihlašování jsou uživatelé prověřování těmito společnostmi v souladu s podmínkami těchto služeb “Google Sign-In” “Apple Sign in” a “Facebook sign in”. Tyto služby pro svou funkci používají soubory cookies, které jsou nezbytné pro přihlášení uživatele.
 5. Správce může zveřejnit osobní údaje a ostatní informace, pokud to vyžaduje zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a/nebo k ochraně a obraně práv nebo majetku, našich služeb, uživatelů nebo veřejnosti.
 6. Správce sdílí vaše osobní údaje takto:
  • Můžeme zveřejnit osobní údaje a obsah ve veřejném příspěvku jako je například účast v diskusních fórech.
  • V případě, máme-li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje k (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách (přímý marketing).

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům,
  2. právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování.
  3. právo na výmaz osobních údajů.
  4. právo vznést námitku proti zpracování a
  5. právo na přenositelnost údajů.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Odkazy na jiné webové stránky

Při používání Služeb se můžete setkat s odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Používáním služeb potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu v aplikaci nebo na webovém portálu. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zobrací upozornění v aplikaci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2020.